Laadukkaan videotuotannon saavuttamiseksi tarvitaan selkeä videotuotantoprosessi

 

Kuten jokaisessa työyhteisössä, jokaisella työntekijällä on oma roolinsa. Niin myös videotuotantoja tehdessä. Videotuotantoprosessi on vuorovaikutteinen prosessi, niin yrityksen työntekijöiden kuin videotuotannon tilaajan eli asiakkaan välillä. Videotuotantoprosessi sisältää kaikki ne työvaiheet mitä videontuottamisesta koituu.

Videomarkkinoinnin suosio kasvaa koko ajan, ja erottuminen miljoonien videoiden joukosta alkaa olla haaste. Erottuakseen videon on oltava laadukas sekä laadukkaasti toteutettu. Tällöin videon kustannukset voivat nousta merkittävästi, mutta yritykselle videon avulla saavutetut hyödyt voivat olla sitäkin merkittävämmät. Usein yrityksen investoidessa laadukkaaseen ja ammattimaiseen videotuotantoon, saattaa pelkästä kuvanlaadusta maksaminen tuntua kalliilta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että laadukkaan kuvanlaadun lisäksi video sisältää kaikki videoprosessinvaiheet alusta loppuun, sisältäen muun muassa videon konseptin, käsikirjoituksen, mahdolliset näyttelijät, itse kuvauksen, editoinnin, jälkikäsittelyn ja kaikki ne vaiheet mitkä videokuvausprosessiin liittyy. Videon hinta koostuu siis useammasta eri työvaiheesta ja mahdollisesti useammasta eri tekijästä eri tuotantovaiheissa.
Kaikki Tanssivien Susien videotuotannot toteutetaan Tanssivien Susien videotuotantoprosessikaavion mukaisesti. Videotuotantoprosessin avulla itse videon tekoprosessi pysyy selkeänä niin tekijöille kuin videon tilaajallekin sekä etenee loogisesti.

Suoritin markkinoinnin tradenomin koulutusohjelmaan kuuluvan työharjoittelujakson keväällä 2016 Tanssivilla Susilla. Työharjoittelujakson aikana opin mitä videomarkkinointi on ja mihin videoita voidaan käyttää. Pääsin myös seuraamaan itse videotuotantoprosessia käytännössä ja oma kiinnostus videomarkkinointia kohtaan lisääntyi. Sain myös aiheen opintoihini kuuluvaan opinnäytetyöhön harjoittelun aikana. Näin ollen Tanssivat Sudet toimi opinnäytetyöni toimeksiantajana.
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisena opinnäytetyönä. Teorian lisäksi opinnäytetyöni sisälsi toiminnallisen osuuden, mikä oli markkinointivideon toteuttaminen Tanssivien Susien videotuotantoprosessista. Opinnäytetyöni teoriaosassa syvennyin videomarkkinoinnin teoriaan, sen käyttömahdollisuuksiin sosiaalisen median aikakaudella sekä videon tuottamisen teoriaan.
Opinnäytetyön osana tuotettu video Tanssivien Susien videotuotantoprosesseista on nähtävissä tästä https://www.youtube.com/watch?v=Vj1T4gBtxBY 

Essi valmistuu joulukuussa markkinoinnin tradenomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Videot osaksi viestintää: Loiste Energia Oy

Tanssivat Sudet toteutti energiayhtiö Loisteelle alkusyksystä 2016 videotarinan tuulivoimalan rakentamiseen liittyen. Videolla tutustuttiin Loiste Energian ja Taalerin yhteishankkeeseen, jossa Hyrynsalmen ja Suomussalmen Kivivaara-Peuravaara alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa nousevan jopa 30 tuulivoimalaa. Tuulivoimalahanke on ensimmäinen Kainuussa. Videolla seurataan tuulivoimalan rakentamista ja nähdään kuinka 144 m korkea tuulivoimala sopii kainuulaiseen vaaramaisemaan.

Videoiden käyttö sosiaalisen median aikakaudella mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet videoille osana viestintää. Videon kautta katsojalle muodostuu kaksinkertainen muistijälki, johon perinteinen kuva ja teksti eivät yksistään riitä.

Onnistuneen videoprojektin päätteeksi Tanssivat Sudet ja lopputulokseen tyytyväinen asiakas Loiste Energia Oy istuivat saman pöydän ääreen. Tanssivat Sudet ja Loiste Energia Oy jatkavat yhteistyötä ja vuoden sisällä Sudet toteuttavat ainakin neljä erilaista videotarinaa Loisteelle.

– Erityisesti sähköverkkoliiketoiminnan puolelta löysimme yhdessä useitakin kiinnostavia tarinoita, joista viestimiseen video on paras keino, sanoo Loisteen viestinnän asiantuntija Johanna Sumala.

– Videoiden avulla voimme paremmin kertoa haastavissa maasto-olosuhteissa tehtävästä, ennakoivasta työstä sähköntoimituksen varmistamiseksi. Hyvä esimerkki on johtojen kopistelu tykkylumesta tai johtolinjojen raivaus helikopterista käsin. Samoin Loisteen yhteiskuntavastuullisista apurahakohteista on helpompi viestiä videon kautta, Sumala keroo.loiste-logo

Tuulivoimala

Loisteen löytää sosiaalisesta mediasta Facebookista, Twitteristä sekä YouTubesta.

Laumanjohtajan tervehdys

Tervehdin teitä nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme, fanejamme ja muita sidosryhmiämme intohimolla. Intohimo sanana kuvaa parhaiten tiimiämme ja on yksi johtavista arvoistamme. Tanssivat Sudet laittaa jalkaa ketterästi toisensa eteen ja kaikki tekemisen rytmi näkyy ja kuuluu. Tasapaksulla tallaamisella ei elämässä voita mitään. On parempi herättää tunteita, olivat ne sitten puolesta tai vastaan. Tärkeää on myös näyttää tunteita yhtäältä itseään kohtaan ja toisaalta toisia ruoskien ja välillä taas vuolaasti kehuen.

Työelämässä saa asioita aikaan, kun tekee niitä hyvässä ilmapiirissä ja työyhteisössä. Susien porukkaan mahtuu vain ja ainoastaan tyypit, joilla on halu jättää suden tassun jälki lumihankeen tai hiekkaan. Laumamme on hyvin vuorovaikutteista porukkaa. Me suomalaiset olemme hieman varman päälle pelaajia. Yksi unelmistamme on vapauttaa ihmisten ajattelua suuntaan, että heittäytyminen ja erottautuminen on oikeasti hauskaa ja siitä voi jopa nauttiakin.

Sudet aistivat maailman muutoksen ja siinä kelkassa on hyvä olla ajoissa mukana jopa oman elämänsä pioneerina (eläkkeellä sitten kavereille kehuen). Itseluottamusta puhkuen Tanssivat Sudet aloittaa oman tiensä yhdessä kumppaneidensa ja ystäviensä kanssa. Sinustakin voi tulla meidän ystävämme. Et menetä mitään, pikemminkin saat jotain arvokasta.

Vapautunein terveisin,

Juhanin ja Ritvan poika
Jimi Mikael Heikkinen