Laadukkaan videotuotannon saavuttamiseksi tarvitaan selkeä videotuotantoprosessi

 

Kuten jokaisessa työyhteisössä, jokaisella työntekijällä on oma roolinsa. Niin myös videotuotantoja tehdessä. Videotuotantoprosessi on vuorovaikutteinen prosessi, niin yrityksen työntekijöiden kuin videotuotannon tilaajan eli asiakkaan välillä. Videotuotantoprosessi sisältää kaikki ne työvaiheet mitä videontuottamisesta koituu.

Videomarkkinoinnin suosio kasvaa koko ajan, ja erottuminen miljoonien videoiden joukosta alkaa olla haaste. Erottuakseen videon on oltava laadukas sekä laadukkaasti toteutettu. Tällöin videon kustannukset voivat nousta merkittävästi, mutta yritykselle videon avulla saavutetut hyödyt voivat olla sitäkin merkittävämmät. Usein yrityksen investoidessa laadukkaaseen ja ammattimaiseen videotuotantoon, saattaa pelkästä kuvanlaadusta maksaminen tuntua kalliilta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että laadukkaan kuvanlaadun lisäksi video sisältää kaikki videoprosessinvaiheet alusta loppuun, sisältäen muun muassa videon konseptin, käsikirjoituksen, mahdolliset näyttelijät, itse kuvauksen, editoinnin, jälkikäsittelyn ja kaikki ne vaiheet mitkä videokuvausprosessiin liittyy. Videon hinta koostuu siis useammasta eri työvaiheesta ja mahdollisesti useammasta eri tekijästä eri tuotantovaiheissa.
Kaikki Tanssivien Susien videotuotannot toteutetaan Tanssivien Susien videotuotantoprosessikaavion mukaisesti. Videotuotantoprosessin avulla itse videon tekoprosessi pysyy selkeänä niin tekijöille kuin videon tilaajallekin sekä etenee loogisesti.

Suoritin markkinoinnin tradenomin koulutusohjelmaan kuuluvan työharjoittelujakson keväällä 2016 Tanssivilla Susilla. Työharjoittelujakson aikana opin mitä videomarkkinointi on ja mihin videoita voidaan käyttää. Pääsin myös seuraamaan itse videotuotantoprosessia käytännössä ja oma kiinnostus videomarkkinointia kohtaan lisääntyi. Sain myös aiheen opintoihini kuuluvaan opinnäytetyöhön harjoittelun aikana. Näin ollen Tanssivat Sudet toimi opinnäytetyöni toimeksiantajana.
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisena opinnäytetyönä. Teorian lisäksi opinnäytetyöni sisälsi toiminnallisen osuuden, mikä oli markkinointivideon toteuttaminen Tanssivien Susien videotuotantoprosessista. Opinnäytetyöni teoriaosassa syvennyin videomarkkinoinnin teoriaan, sen käyttömahdollisuuksiin sosiaalisen median aikakaudella sekä videon tuottamisen teoriaan.
Opinnäytetyön osana tuotettu video Tanssivien Susien videotuotantoprosesseista on nähtävissä tästä https://www.youtube.com/watch?v=Vj1T4gBtxBY 

Essi valmistuu joulukuussa markkinoinnin tradenomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Videot osaksi viestintää: Loiste Energia Oy

Tanssivat Sudet toteutti energiayhtiö Loisteelle alkusyksystä 2016 videotarinan tuulivoimalan rakentamiseen liittyen. Videolla tutustuttiin Loiste Energian ja Taalerin yhteishankkeeseen, jossa Hyrynsalmen ja Suomussalmen Kivivaara-Peuravaara alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa nousevan jopa 30 tuulivoimalaa. Tuulivoimalahanke on ensimmäinen Kainuussa. Videolla seurataan tuulivoimalan rakentamista ja nähdään kuinka 144 m korkea tuulivoimala sopii kainuulaiseen vaaramaisemaan.

Videoiden käyttö sosiaalisen median aikakaudella mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet videoille osana viestintää. Videon kautta katsojalle muodostuu kaksinkertainen muistijälki, johon perinteinen kuva ja teksti eivät yksistään riitä.

Onnistuneen videoprojektin päätteeksi Tanssivat Sudet ja lopputulokseen tyytyväinen asiakas Loiste Energia Oy istuivat saman pöydän ääreen. Tanssivat Sudet ja Loiste Energia Oy jatkavat yhteistyötä ja vuoden sisällä Sudet toteuttavat ainakin neljä erilaista videotarinaa Loisteelle.

– Erityisesti sähköverkkoliiketoiminnan puolelta löysimme yhdessä useitakin kiinnostavia tarinoita, joista viestimiseen video on paras keino, sanoo Loisteen viestinnän asiantuntija Johanna Sumala.

– Videoiden avulla voimme paremmin kertoa haastavissa maasto-olosuhteissa tehtävästä, ennakoivasta työstä sähköntoimituksen varmistamiseksi. Hyvä esimerkki on johtojen kopistelu tykkylumesta tai johtolinjojen raivaus helikopterista käsin. Samoin Loisteen yhteiskuntavastuullisista apurahakohteista on helpompi viestiä videon kautta, Sumala keroo.loiste-logo

Tuulivoimala

Loisteen löytää sosiaalisesta mediasta Facebookista, Twitteristä sekä YouTubesta.

Timelapse-kuvaaja Riku on Susien uusi löytö

Tanssivat Sudet on aloittanut yhteistyön nuoren kuvaajalahjakkuuden RikuKarjalaisen kanssa. Susien laumanjohtaja Jimi Heikkinen pani merkille 17-vuotiaan kajaanilaisen kädenjäljen, kun valtakunnan medioissakin noteerattu Kainuu-timelapse-video löi rytinällä läpi internetissä.
– Sudet ovat vahvasti mukana matkailussa ja Rikulla on silmää sekä osaamista luoda upeita kokonaisuuksia etenkin matkailumarkkinoinnin tarpeisiin, Jimi kuvailee.

Kajaanin lukion toisella vuosikurssilla opiskeleva Riku on erikoistunut timelapse-tuotantoihin. Timelapse-kuvauksessa eli aikaviivekuvauksessa samasta paikasta otetut stillkuvat yhdistetään videoksi. Tällöin esimerkiksi ympäristössä ja maisemissa tapahtuvat muutokset näkyvät nopeutettuna liikkeenä. Materiaalin taltioiminen on usein pitkäjänteinen prosessi.
– Timelapse-produktiot ovat aikaa vievää puuhaa, mutta viihdyn luonnossa. Haluan kuvata tulevaisuudessa eri puolella Suomea vielä lisää ja tehdä timelapsen ainakin lappilaisesta ympäristöstä,  Riku kertoo.

Uuden yhteistyökuvion myötä Tanssivien Susien kameraosaamisen kenttä laajenee entisestään. Laumanjohtaja Jimi näkee Rikussa nuoresta iästä huolimatta suuren potentiaalin.
– Toiminnallisen ja henkilövetoisen still- ja videokuvauksen rinnalla Rikun tapa kertoa tarinoita suomalaisesta luonnosta on meille rikkaus. Rikusta paistaa innokkuus ja halu oppia. Uskomalla nuoriin ja tekemällä heidän kanssaan töitä annamme heille mahdollisuuden verkostoitua ja kehittyä. Ja sehän on vähän kuin sijoittaisi tulevaisuuteen, Jimi summaa.

Uutta osaamista Susilaumassa

Sudet ovat laajentaneet reviiriään tänä syksynä pestaamalla kaksi uutta sisällöntuottajaa. Kameraekspertti Sami Raiskio ja tähtikirjoittaja Anna Riihitupa tekevät laumasta nyt kuusihenkisen ja entistä moniosaavamman. Tanssivien Susien Laumanjohtaja Jimi Heikkinen on uusista jäsenistä innoissaan.

sami

– Samista saamme Pirkanmaalle ja Etelä-Suomeen kokeneen ja taitavan liikkuvan kuvan tuottajan ja editoijan. Häneltä löytyy kalustoa, substanssia ja valmiuksia luoda uusia konsepteja, Jimi hehkuttaa.

Sudet aloittivat hiljattain yhteistyön Tampereen Ilveksen kanssa, jonka verkostoista Samikin löydettiin. 28-vuotias Sami on toiminut media-alan yrittäjänä kolme vuotta ja työskennellyt lukuisten eri tahojen kanssa erilaisissa projekteissa. Sami on tehnyt töitä myös ulkomailla ja hänen suuri haaveensa on päästä uusille kansainvälisille komennuksille.

– Haluan tulevaisuudessa jatkaa samalla linjalla. Susien takana on mukava porukka ja yritys on nuori ja kasvava. Tälle on hyvä antaa täysi panos, Sami sanoo.

Laumanjohtaja Jimi luonnehtii Annaa, Susien ainoaa tyttöä, työtä pelkäämättömäksi ja yrittäjähenkiseksi.

– Menestyjät tarvitsevat tuekseen aina naisellista näkökulmaa. Näemme Annassa paljon potentiaalia paitsi hänen kirjoitustaitojensa vuoksi, mutta tulevaisuudessa myös kameran kanssa.

anna

26-vuotias Anna opiskelee elokuvatuottajalinjalla Lapin ammattikorkeakoulussa ja odottaa tulevia työkuvioita innolla.

– Olen työstänyt tulevaa Vuokatin matkailulehteä ja lanseeraan pian uuden matkailuaiheisen blogin. Poikien kanssa on kiva tehdä hommia. On etuoikeus olla mukana näin kunnianhimoisessa työyhteisössä, hän sanoo.

Sekä Sami että Anna ovat Susien graafikon Antti Tuomiston värväämiä. Uusien yhteistyökuvioiden myötä Sudet ovat edustettuina nyt sekä Pirkanmaalla ja Kainuussa, myös Meri-Lapin Torniossa. Jimi näkee järjestelyn valtavana mahdollisuutena.

– On tärkeää olla verkostoja. Vain siten voimme myydä ja levittää brändiä ympäri Suomen.