Laadukkaan videotuotannon saavuttamiseksi tarvitaan selkeä videotuotantoprosessi

 

Kuten jokaisessa työyhteisössä, jokaisella työntekijällä on oma roolinsa. Niin myös videotuotantoja tehdessä. Videotuotantoprosessi on vuorovaikutteinen prosessi, niin yrityksen työntekijöiden kuin videotuotannon tilaajan eli asiakkaan välillä. Videotuotantoprosessi sisältää kaikki ne työvaiheet mitä videontuottamisesta koituu.

Videomarkkinoinnin suosio kasvaa koko ajan, ja erottuminen miljoonien videoiden joukosta alkaa olla haaste. Erottuakseen videon on oltava laadukas sekä laadukkaasti toteutettu. Tällöin videon kustannukset voivat nousta merkittävästi, mutta yritykselle videon avulla saavutetut hyödyt voivat olla sitäkin merkittävämmät. Usein yrityksen investoidessa laadukkaaseen ja ammattimaiseen videotuotantoon, saattaa pelkästä kuvanlaadusta maksaminen tuntua kalliilta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että laadukkaan kuvanlaadun lisäksi video sisältää kaikki videoprosessinvaiheet alusta loppuun, sisältäen muun muassa videon konseptin, käsikirjoituksen, mahdolliset näyttelijät, itse kuvauksen, editoinnin, jälkikäsittelyn ja kaikki ne vaiheet mitkä videokuvausprosessiin liittyy. Videon hinta koostuu siis useammasta eri työvaiheesta ja mahdollisesti useammasta eri tekijästä eri tuotantovaiheissa.
Kaikki Tanssivien Susien videotuotannot toteutetaan Tanssivien Susien videotuotantoprosessikaavion mukaisesti. Videotuotantoprosessin avulla itse videon tekoprosessi pysyy selkeänä niin tekijöille kuin videon tilaajallekin sekä etenee loogisesti.

Suoritin markkinoinnin tradenomin koulutusohjelmaan kuuluvan työharjoittelujakson keväällä 2016 Tanssivilla Susilla. Työharjoittelujakson aikana opin mitä videomarkkinointi on ja mihin videoita voidaan käyttää. Pääsin myös seuraamaan itse videotuotantoprosessia käytännössä ja oma kiinnostus videomarkkinointia kohtaan lisääntyi. Sain myös aiheen opintoihini kuuluvaan opinnäytetyöhön harjoittelun aikana. Näin ollen Tanssivat Sudet toimi opinnäytetyöni toimeksiantajana.
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisena opinnäytetyönä. Teorian lisäksi opinnäytetyöni sisälsi toiminnallisen osuuden, mikä oli markkinointivideon toteuttaminen Tanssivien Susien videotuotantoprosessista. Opinnäytetyöni teoriaosassa syvennyin videomarkkinoinnin teoriaan, sen käyttömahdollisuuksiin sosiaalisen median aikakaudella sekä videon tuottamisen teoriaan.
Opinnäytetyön osana tuotettu video Tanssivien Susien videotuotantoprosesseista on nähtävissä tästä https://www.youtube.com/watch?v=Vj1T4gBtxBY 

Essi valmistuu joulukuussa markkinoinnin tradenomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Comments are closed.