Videot osaksi viestintää: Loiste Energia Oy

Tanssivat Sudet toteutti energiayhtiö Loisteelle alkusyksystä 2016 videotarinan tuulivoimalan rakentamiseen liittyen. Videolla tutustuttiin Loiste Energian ja Taalerin yhteishankkeeseen, jossa Hyrynsalmen ja Suomussalmen Kivivaara-Peuravaara alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa nousevan jopa 30 tuulivoimalaa. Tuulivoimalahanke on ensimmäinen Kainuussa. Videolla seurataan tuulivoimalan rakentamista ja nähdään kuinka 144 m korkea tuulivoimala sopii kainuulaiseen vaaramaisemaan.

Videoiden käyttö sosiaalisen median aikakaudella mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet videoille osana viestintää. Videon kautta katsojalle muodostuu kaksinkertainen muistijälki, johon perinteinen kuva ja teksti eivät yksistään riitä.

Onnistuneen videoprojektin päätteeksi Tanssivat Sudet ja lopputulokseen tyytyväinen asiakas Loiste Energia Oy istuivat saman pöydän ääreen. Tanssivat Sudet ja Loiste Energia Oy jatkavat yhteistyötä ja vuoden sisällä Sudet toteuttavat ainakin neljä erilaista videotarinaa Loisteelle.

– Erityisesti sähköverkkoliiketoiminnan puolelta löysimme yhdessä useitakin kiinnostavia tarinoita, joista viestimiseen video on paras keino, sanoo Loisteen viestinnän asiantuntija Johanna Sumala.

– Videoiden avulla voimme paremmin kertoa haastavissa maasto-olosuhteissa tehtävästä, ennakoivasta työstä sähköntoimituksen varmistamiseksi. Hyvä esimerkki on johtojen kopistelu tykkylumesta tai johtolinjojen raivaus helikopterista käsin. Samoin Loisteen yhteiskuntavastuullisista apurahakohteista on helpompi viestiä videon kautta, Sumala keroo.loiste-logo

Tuulivoimala

Loisteen löytää sosiaalisesta mediasta Facebookista, Twitteristä sekä YouTubesta.

Comments are closed.